Aktuálně

Dobrý den, vítejte na stránkách Ergo Devi.

   Ergo Devi je složenina dvou slov – profese ergoterapeuta a sanskrtského slova Devi, které znamená, mimo jiné, zářící bytost. A zářící bytostí je člověk, pokud je spokojený, veselý a hlavně zdravý (fyzicky i psychicky).
 
Ergoterapie je profese, která usiluje o zachování a využívání schopností člověka, potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. Ergoterapeuta lze využít pro osoby jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Ergoterapeut podporuje maximální možný návrat jedince do běžného života, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. 
 
                                                 (upraveno dle textu ze stránek Kliniky Eset) 
 
Na těchto stránkách najdete nabídku pomoci Vám anebo vašim blízkým (dětem, rodinným příslušníkům…)
 
Pomoc spočívá ve vyšetření konkrétní osoby a navržení individuální terapie. Možnému doporučení kompenzačních pomůcek, případně jejich výrobě. Úpravě domácího prostředí, aby lépe vyhovovalo klientovi.
 
Pracuji s lidmi po cévní mozkové příhodě (CMP), s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a se skupinkami dětí, které mají potíže s vyjádřením svojí osobnosti v kolektivu, mají potíže s řečí a sebeobsluhou. A s dětmi a rodiči, kteří se chtějí poznat navzájem (dospěláci se stanou dětmi a děti porozumí světu rodičů). Podrobnější informace naleznete po rozkliknutí ikonek u prstů ruky na základní ploše, a to podle toho, v čem hledáte pomoc.
 
Při práci vždy respektuji individuální osobnost klienta jeho prostředí, možnosti a přání.
 
Tyto stránky budou průběžně doplňovány
 
Kéž  naleznete co hledáte.